Liên kết website

ffff
fff
   
Chứng nhận khả năng, lĩnh vực kiểm định của trung tâm
Quy trình kiểm định các thiết bị nâng: Cần trục, cầu trục, thang máy....
   
   
Dạy nghề vận hành nồi hơi, thiết bị áp lực, xe nâng hàng, thiết bị nâng
   
CUNG CẤP THIÊT BỊ ĐO LƯỜNG, AN TOÀN
Nhận cung cấp, đặt hàng các máy, thiết bị, vật tư trong lĩnh vực đo lường, an toàn: nhiệt kế các loại, ẩm kế, áp kế các loại, chênh áp kế, ....