Liên kết website

ffff
fff
Hiệu chuẩn nhiệt kế
29-08-2014

Hàng năm, trung tâm hiệu chuẩn khoảng 2000 nhiệt kế các loại. Với thiết bị hiện đại, chúng tôi đảm bảo sẽ thực hiện tại cở sở dưới sự chứng kiến của các bạn. Bạn có thể down chức năng hiệu chuẩn nhiệt kế của trung tâm ở đây:  Giấy chứng nhận khả năng.