Liên kết website

ffff
fff
THÔNG TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 ban hành danh mục công việc có yêu cầu có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động
Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định về kiểm định, huấn luyện
Quy chuẩn xe nâng hàng
Danh mục phương tiện đo bắt buộc phải kiểm định
Danh mục thiết bị đang sử dụng phục vụ công việc tại trung tâm.
Trung tâm kiểm định KTAT Hà Nội được công nhận đủ khả năng kiểm định trong lĩnh vực đo lường áp suất, khối lượng.
Trung tâm kiểm định KTAT Hà Nội được thành lập theo quyết định số 1326/QĐ-UB ngày 01/7/1994 của UBND TP Hà Nội.