Liên kết website

ffff
fff
Quyết định công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo của trung tâm kiểm định KTAT Hà Nội
25-02-2013

Trung tâm kiểm định KTAT Hà Nội được công nhận đủ khả năng kiểm định trong lĩnh vực đo lường áp suất, khối lượng. Down load toàn bộ quyết định tại đây.