Liên kết website

ffff
fff
fffssstttqqqtttrtyuio
  • fff
  • sss
  • ttt
  • qqq
  • ttt
  • rty
  • uio
Trung tâm kiểm định KTAT hà nội
Trung tâm kiểm định KTAT Hà Nội trực thuộc Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội Hà Nội được chính thức thành lập theo quyết định số 1326/QĐ – UB ngày 01/7/1994 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tiền thân là Trung tâm đăng kiểm Hà Nội được thành lập năm 1991.
   
   
   
Dạy nghề vận hành nồi hơi, thiết bị áp lực, xe nâng hàng, thiết bị nâng
   
CUNG CẤP THIÊT BỊ ĐO LƯỜNG, AN TOÀN
Nhận cung cấp, đặt hàng các máy, thiết bị, vật tư trong lĩnh vực đo lường, an toàn: nhiệt kế các loại, ẩm kế, áp kế các loại, chênh áp kế, ....