Liên kết website

ffff
fff
fffssstttqqqtttrtyuio
  • fff
  • sss
  • ttt
  • qqq
  • ttt
  • rty
  • uio
Trung tâm kiểm định KTAT hà nội
Trung tâm kiểm định KTAT Hà Nội trực thuộc Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội Hà Nội được chính thức thành lập theo quyết định số 1326/QĐ – UB ngày 01/7/1994 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tiền thân là Trung tâm đăng kiểm Hà Nội được thành lập năm 1991.
   
   
Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng
Trích quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.
   
Thẩm định thiết kế
Bạn là nhà đầu tư, bạn sẽ làm gì khi nghi ngờ độ tin cậy của bản thiết kế do bên B cung cấp? Hay có tranh cãi về độ an toàn hay tính khả thi của nó? ...