Liên kết website

ffff
fff
Chứng nhận khả năng, lĩnh vực kiểm định của trung tâm
10-10-2014

Trung tâm kiểm định KTAT Hà Nội đã được Cục An Toàn của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định theo giấy chứng nhận số 12/GCN - KĐ ngày 05/0/2019. Các bạn có thể download thông tin chi tiết tại đây.

Trung tâm kiểm định KTAT Hà Nội đã được Cục Giám Định Nhà Nước Về Chất Lượng Công Trình Xây Dựng - Bộ Xây Dựng chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định theo giấy chứng nhận số CNATXD-19.0006 ngày 11/9/2019. Các bạn có thể download thông tin chi tiết tại đây.

Trung tâm kiểm định KTAT Hà Nội đã được Cục An Toàn Kỹ Thuật Và Môi Trường Công Nghiệp - Bộ Công Thương chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định theo giấy chứng nhận số 15/2019/GCNĐĐK-BCT ngày 29/7/2019. Các bạn có thể download thông tin chi tiết tại đây.
Các tin khác