Liên kết website

ffff
fff
Quyết định thành lập - Chi tiết xin bấm vào đây
12-10-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm kiểm định KTAT Hà Nội  tiền thân là Trung Tâm Đăng Kiểm được thành lập năm 1990 bởi UBND Thành phố Hà Nội. Từ 01/7/1994 được đổi tên thành Trung tâm kiểm định KTAT Hà Nội. Các bạn có thể down ở đây.