Liên kết website

ffff
fff
KIỂM TRA HỢP QUY
Kiểm tra hợp chuẩn - hợp quy - chất lượng nhập khẩu
Mẫu tờ khai
08-11-2011
Mẫu tờ khai
Mẫu tờ khai kiểm tra chất lượng kỹ thuật cho doanh nghiệp
Thủ tục kiểm tra
Dưới đây là thủ tục để đăng ký và thực hiện kiểm tra áp dụng cho hình thức kiểm tra toàn bộ lô hàng tại bến đến. Đối với các hình thức kiểm tra khác ...