Liên kết website

ffff
fff
Kiểm tra hợp chuẩn - hợp quy - chất lượng nhập khẩu
19-07-2019

Trung tâm kiểm định KTAT Hà Nội đã được Cục An Toàn của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội chỉ định chứng nhận hàng hóa hợp chuẩn, hợp quy đối với hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu  theo quyết định số 922/QĐ-LĐTBXH ngày 27/06/2019. Các bạn có thể download thông tin chi tiết tại đây.